Personel Hareketliliği

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)

 

1. Personel Hareketliliği Faaliyetleri:

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

  • Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

2. Faaliyetlerin Tanımı:

 

2.1 Personel Ders Verme Hareketliliği:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

 

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)

1. Personel Hareketliliği Faaliyetleri:

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

  • Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

2. Faaliyetlerin Tanımı:

 

2.1 Personel Ders Verme Hareketliliği:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

 

3. Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yılda bir kez internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılmış olur.

 

Gidilen ülkelere göre günlük hibe miktarları:

Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

Ders Verme Hareketliliği Formları

İlk Adım Olarak;

Hareketliliğe hak kazanan Akademik/İdari Personel aşağıda bulunan Bilgi formda yer alan evrakları eksiksiz bir biçimde Uluslararası Ofis’e teslim etmelidir. Bu belgeler teslim edildiği zaman hibe ödeme işlemleri başlatılacaktır.

Not: Hibe ödemesi için Albaraka Türk Bankası Altunizade Şubesi'nde açmış olduğunuz Euro hesabının bir fotokopisini de aşağıdaki belgelerle birlikte ofisimize ulaştırınız:

* Gerekli evraklarını AB Ofisine teslim etmiş  personele yurt dışına çıkmadan günlük hibe (yol ücreti dahil) ödemesinin %80lik kısmı hesabına yatırılır.

* Faaliyet bitiminde Geri Dönüş Evraklarının AB Ofisine eksiksiz teslim edilmesinin ardından hibenin ikinci taksiti olan %20 lik kısmı için işlemler başlatılacaktır.

 

Not: Ulaşım ücreti, Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmaktadır:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm .

 

Elde Edilen “KM” Değeri Hibe miktarı
(Avro)
10-99 KM arası 20
100 - 499 KM arası 180
500 - 1999 KM arası 275
2000 - 2999 KM arası 360
3000 - 3999 KM arası 530
4000 - 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

 

Gerekli Belgeler: