AKTS Nedir?

     Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS, European Credit Transfer and Accumulation System ECTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir.  Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin yurt dışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde akademik olarak tanınmasını kolaylaştırmak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen AKTS, yükseköğretim kurumlarına, program müfredatlarının hazırlanmasında yardımcı olurken, programların ulusal ve uluslararası ölçekte daha rahat biçimde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamakta ve buna bağlı olarak, Avrupa Yükseköğretimini diğer kıtalar arasında daha çekici hale getirmektedir.

 

AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?

     AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünün (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) dikkate alınması gerekir.

 

     ÖRNEK: Haftada 4 saat okutulan bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması:

Faaliyet

Hafta

Sayı

Saat

Toplam Saat

Dersler

15

-

4

60

Derse hazırlık

15

-

1

15

Ev ödevi

15

-

1

15

Ara sınav

-

2

1

2

Ara sınava hazırlık

-

2

4

8

Yarıyıl sonu sınavı

-

1

2

2

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

-

1

5

5

Dönem ödevi/proje

-

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

 

113 saat

AKTS Kredi Hesabı

 

 

 

113/30=3.77

AKTS Kredisi

 

 

 

4

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf