Erasmus+ Programı 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ders Verme Hareketliliği Başvuruları (KA103 - 2020 Proje Dönemi)

Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Ders Verme Hareketliliği başvuruları, seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 09 Kasım- 30 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız.

Erasmus+ Programı üniversitelerdeki akademik personelin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans www.ua.gov.tr tarafından Avrupa Komisyonu’nun talimatları çerçevesinde belirlenmekte olup, programa katılan akademik çalışanların faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” ile hesaplanır.  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180
500 - 1999 KM arası 275
2000 - 2999 KM arası 360
3000 - 3999 KM arası 530
4000 - 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

Hibe Oranları

Personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen ülkeye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Günlük hibe miktarları

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 Avro

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119 Avro

Başvuru Süreci

Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ile 5 iş günü arasındadır. Hareketliliğe başvurmak için tam zamanlı akademik çalışan olma şartı aranmaktadır. Çalışanlar ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini kendileri ayarlamalıdır.

Bu programa katılabilmek için üniversitemiz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Başvuracak adayların, anlaşmalı olduğumuz partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın süresi içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri

Evraklar bkarademir@29mayis.edu.tr adresine eksiksiz olarak iletilmelidir.

Onaylı öğretim anlaşması(karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere),
Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.
Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Şahsen, elden teslim edilecektir.) (Uluslararası Ofis - A228)

 

Kriterler

  • İlk defa başvurmak: 50 puan
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki her bir yıllık iş tecrübesi için: 5 puan
  • Önceki yıllarda kurumumuzda Uluslararası Ofis Müdürlüğü veya Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmüş olmak: 15 puan
  • Halen bölümü adına Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütüyor olmak: 20 puan
  • Programa daha önceden hiç katılmamış bir bölümün öğretim üyesi olmak: 25 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir partner kurumdan kabul mektubu almış olmak: 15 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapıyor olmak: 5 puan
  • Engelli Personel: 10 puan

 

Notlar:

Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları El Kitabı yönergesi gereği, aynı puana sahip adaylar arasında programa daha önce hiç katılmamış (veya daha az sayıda katılmış) adaya öncelik tanınır.
Aynı puana sahip ve programa katılım sayısı da aynı olan adaylar arasında, başvuru dosyasını Uluslararası Ofis Müdürlüğü’ne daha önce iletenlere öncelik tanınır. 
Hareketlilik faaliyetinin 2020 Proje dönemi bitiş tarihi göz önüne alınarak 30.04.2023 tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
2022 2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Verme Hareketliliği Kontenjanı 3 kişidir.