2022-2023 Güz Dönemi Erasmus+ İngilizce Yeterlik Sınav (İYS) Duyurusu

01.03.2022 tarihinden itibaren tüm Erasmus+ başvuru, seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında Yabancı Dil Yeterlik Belgesi sunma şartı aranmaktadır. Bu nedenle Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin önce İngilizce yeterlik sınavına girmeleri zorunludur. İngilizce yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. E-devlet üzerinden yapılacak başvuruların aksamaması için sınav ve başvuru takvimine uyulması büyük önem arz etmektedir. Güncel duyuruları Uluslararası Ofis web sitesinden (https://international.29mayis.edu.tr/) takip edebilirsiniz.

2022-2023 Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim & Staj Hareketliliği için üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavın duyurusuna ulaşmak için web sitesinin (https://yadyok.29mayis.edu.tr/tr/ihb) düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Sınavlar yüz yüze ortamda gerçekleştirilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri: 16 Mart 2022 – 30 Mart 2022

İngilizce Yeterlik Sınavı Sınav Tarihi: 1 Nisan 2022

 

*Sınav başvurusu yapacak öğrencilerin, başvuru formlarını 30 Mart Çarşamba 16:30’a kadar Erasmus Ofisine (Rektörlük Binası 2. Kat 228)  teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvuru Formuna buradan erişebilirsiniz.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,
  • Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve üniversiteye borcu olmamak,
  • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,
  • Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.