Erasmus+ Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Personel Hareketliliği Başvuruları

“Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında Erasmus+ (2021-2027) Programı katılımı için tamamlanması gereken resmi prosedürler halen devam etmektedir. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikme veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi, manevi kayıplardan Türkiye Ulusal Ajansı ve kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2021 yılı hibe dağıtımları henüz yapılmadığından hareketlilik faaliyetlerinin devamını sağlamak adına, eldeki mevcut bütçeye ve bu bütçenin tutar ve koşullarına göre hibelendirme yapılması planlanmaktadır. İlgili hibe tutarları için bakınız:  https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=16 Söz konusu hibeler destek mahiyetinde sağlanmakta olup, değişim süresince doğabilecek tüm masrafları kapsama iddiasında değildir.”    

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 23 Kasım 2021
Başvuru Yeri: C Blok – C307, İİBF Fakülte Sekreteri (Nursen ŞİMŞEK)
Başvuru Dönemi Kontenjan Sayısı: 2 Eğitim Alma ve 3 Ders Verme (Toplam 5 Personel)

 

Erasmus+ Programı üniversitelerdeki akademik ve idari personelin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme/ eğitim alma ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonu’nun talimatları çerçevesinde belirlenmekte olup, programa katılan akademik ve idari çalışanların faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” ile hesaplanır.

 

Başvuru Süreci:

Erasmus+ Personel Ders Verme/ Eğitim Alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ile 5 iş günü arasındadır. Hareketliliğe başvurmak için tam zamanlı akademik veya idari çalışan olma şartı aranmaktadır. Çalışanlar ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini kendileri ayarlamalıdır.

Bu programa katılabilmek için üniversitemiz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Başvuracak adayların, anlaşmalı olduğumuz partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın süresi içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri

Aşağıdaki belgeler şahsen, elden teslim edilecektir:  

 1. Başvuru formu,
 2. Onaylı öğretim anlaşması (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere),
 3. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.
 4. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Başvuru esnasında imzalatılacaktır).
 • Kriterler
  • İlk defa başvurmak: 50 puan
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki her bir yıllık iş tecrübesi için: 5 puan
  • Önceki yıllarda kurumumuzda Uluslararası Ofis Müdürlüğü veya Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmüş olmak: 15 puan
  • Halen bölümü adına Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütüyor olmak: 20 puan
  • Programa daha önceden hiç katılmamış bir bölümün öğretim üyesi olmak: 25 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir partner kuruma başvuru yapıyor olmak: 15 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapıyor olmak: 5 puan

 

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri

Aşağıdaki belgeler şahsen, elden teslim edilecektir:  

 1. Başvuru formu,
 2. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.
 3. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Başvuru esnasında imzalatılacaktır).
 • Kriterler
  • İlk defa başvurmak: 50 puan
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki her bir yıllık iş tecrübesi için: 5 puan
  • Eğitim hayatının bir kısmını veya tamamını (ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans vb.) anlaşmalı kurumun bulunduğu Avrupa ülkesinin anadilinde almış olmak: 20 puan
  • Bir üst eğitim kademesinde olmak: Lise 5, Ön lisans 10, lisans 15, yüksek lisans 20, doktora 25 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir partner kuruma başvuru yapıyor olmak: 15 puan
  • Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapıyor olmak: 5 puan

Notlar:

 1. Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları El Kitabı yönergesi gereği, aynı puana sahip adaylar arasında programa daha önce hiç katılmamış (veya daha az sayıda katılmış) adaya öncelik tanınır.
 2. Aynı puana sahip ve programa katılım sayısı da aynı olan adaylar arasında, başvuru dosyasını Uluslararası Ofis Müdürlüğü’ne daha önce iletenlere öncelik tanınır.