Erasmus+ Programı 2015-2016 Güz Dönemi Öğrenci Hareketliliği

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

DİL SINAVI TARİHİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

SONUÇ İLANI

01/04/2015

17/04/2015 Saat 16:00

21/04/2015

Saat 14:00

13/04/2015 Saat 16:00

24/04/2015

Başvuru ofisi: Öğrenci İşleri

Sınav yeri: Ümraniye Kampüsü

Yeri: D blok I02

http://www.29mayis.edu.tr/

Hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz için 2015-2016 güz döneminde geçerli olacak tahmini 10 kontenjan aşağıdaki kurumlarda gerçekleşebilecek:

 

Country/City

University

TR ISTANBU43

Programmes and Number of Mobility Students (L=BA; Y=MA; D=PhD)

Websites

Philosophy

History

Political Science & International Relations

Islam and Religious Sciences

L

Y

D

L

Y

D

L

Y

D

L

Y

D

 

AUSTRIA/Wien

Privater Studiengang für das Lehramt für islamische Religion an Pflichtschulen

A WIEN69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

http://www.irpa.ac.at/

GERMANY/Tübingen

Eberhard Karls Universität Tübingen

D TUBINGE01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

https://www.uni-tuebingen.de/

GERMANY/Osnabrück

Osnabrück University

D OSNABRU01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

http://www.uni-osnabrueck.de/

ITALY/Torino

Università degli Studi di Torino

I TORINO01

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

http://www.unito.it/

ITALY/Cosenza

Università della Calabria

I COSENZA01

1

1

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

http://www.unical.it/

ITALY/Venice

Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari

I VENEZIA01

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

http://www.unive.it/

LITHUANIA/Kaunas

Vytautus Magnus University

LT KAUNAS01

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

http://www.vdu.lt/

HUNGARY/Szeged

University of Szeged

HU SZEGED01

 

 

 

2

2

1

 

 

 

 

 

 

http://www.u-szeged.hu/

POLAND/Wrocłav

University of Wrocław

PL WROCLAW01

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uni.wroc.pl/

POLAND/Warsaw

Uniwersytet Warszawski

PL WARSZAW

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

http://www.uw.edu.pl/

SLOVAKIA/Trnava

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

SK TRNAVA02

2

2

 

 

 

 

 

 

http://www.ucm.sk/

Spain/Alcalá de Henares

Universitad de Alcalá

E ALCAL-H01

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

http://www.uah.es/

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Not Dökümü (Transkript)
 4. İki adet fotoğraf

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Öğrenci İşlerine başvuru tarihi bitimine kadar şahsen teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarının ilan edilmesinden sonra öğrenci seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak.
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Birimi’nin düzenlediği İngilizce sınavında başarılı olmak. Başarılı olabilmek için en az Common European Framework of Reference for Languages’in belirtiği B2 seviye İngilizce bilmek veya başvuru sırasında geçerli ve denk bir belge (bkz. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf) teslim edilmeli.

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması;
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması;
 • Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2014/2015 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

HİBELER:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

http://internatıonal.29mayis.edu.tr/

http://www.ua.gov.tr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Erasmus+ öğrenci beyannamesi

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/erasmus-student-charter-print_tk.pdf?sfvrsn=0

Erasmus+ El kitabı

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-uygulama-el-kitab%C4%B1-(%C3%B6%C4%9Frenci-ve-personel-hareketlili%C4%9Fi).pdf?sfvrsn=0