Erasmus+ Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Öğrenci Öğrenim - Staj Hareketliliği Başvuruları

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Sözkonusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve  hareketlilik sürelerinde  değişiklik olabilir. Diğer taraftan,  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

BAŞVURU

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

BAŞVURU

BİTİŞ TARİHİ:

YABANCI DİL SINAVI TARİHİ:

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI:

29 Mart 2021

16 Nisan 2021

20 Nisan 2021, Salı

Yazılı Sınav: 09:00-12:00

Sözlü Sınav: 13:00-15:00

22 Nisan 2021, Perşembe

Başvuru Yeri

Uluslararası Ofis,

C Blok 3.Kat - C307

Sınav yeri

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından online olarak yapılacaktır.

Ana sayfa Duyurular:

https://www.29mayis.edu.tr/tr/duyurular

 

Uluslararası Ofis Sayfası Duyurular:

https://international.29mayis.edu.tr/

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kontenjanı 8 öğrenci olacaktır. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Üniversitemiz ile anlaşması bulunan yurtdışı üniversitelerinin listesine
https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız)
 2. Kimlik/ Pasaport fotokopisi
 3. Öğrenci İşlerinden alınacak resmi Not Dökümü (Transkript)
 4. Bir adet fotoğraf
 5. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (İmzalı olarak elden teslim edilmeli).

 

Önemli Not: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın belirtilen süre içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

 GENEL HÜKÜMLER:

 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarının ilan edilmesinden sonra öğrenci seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Birimi’nin düzenlediği İngilizce sınavında başarılı olmak,
 • Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve Üniversiteye borcu olmamak,
 • Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

 

Bu şartları takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

 • Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.
 • Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan; engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilir.
 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2021-2022 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

 

Öğrencinin disiplin cezası almış olması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb.) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi) öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Ödemeler, toplam hibenin %80’i değişime gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten sonra olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

 

Erasmus+ El kitabı: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=19

Erasmus+ öğrenci beyannamesi: http://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=haber&id=3