Erasmus+ Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ:

DİL SINAVI TARİHİ:

BAŞVURU SONUÇ İLANI:

25/10/2018

13/11/2018

15/11/2018

Saat 09:30

19/11/2018

Başvuru Yeri

Uluslararası Ofis,

Elmalıkent Kampüsü, 3.Kat,

C307 no.lu ofis

(Nursen ŞİMŞEK)

Sınav yeri

Yamanevler Yerleşkesi

(Yabancı Diller Yüksekokulu )

Haberler ve Duyurular:

http://international.29mayis.edu.tr/

 

2018-2019 Bahar yarıyılı kontenjanı 5 kişi olacaktır. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Üniversitemiz ile anlaşması bulunan Erasmus+ değişim programı kapsamındaki üniversitelerin listesine https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız.)
 2. Kimlik/ Pasaport fotokopisi
 3. Not Dökümü (Transkript)
 4. Bir adet fotoğraf

 

Önemli Not: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 30 Kasım, Cuma 2018 tarihinde feragat bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. Feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir.

 

 GENEL HÜKÜMLER:

 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarının ilan edilmesinden sonra öğrenci seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

  

 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Birimi’nin düzenlediği İngilizce sınavında başarılı olmak,
 • Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans/ lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olarak lisans programlarında en az iki, lisansüstü programlarda ise en az bir yarıyıl tamamlamış olmak,
 • Birinci kademede (ön lisans, lisans) asgari 2.20/4 ya da 72/100 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak,
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademede (doktora) asgari 2.5/4 ya da 75/100 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak.

 

 

Bu şartları takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

 

 • Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.
 • Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan; engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilir.
 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2018-2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

 

 

Öğrencinin disiplin cezası almış olması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb.) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi) öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

 

HİBE MİKTARLARI:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2.Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Almanya,

Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i değişime gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten sonra olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

 AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

 

Erasmus+ El kitabı: 

http://bit.ly/2GxGw0A

 

Erasmus+ öğrenci beyannamesi:

http://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=haber&id=3