Erasmus+ Öğretim Elemanı Ders Verme ve Personel Eğitim alma Hareketliliği Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 09/11/2018 

Başvuru Yeri: Elmalıkent Yerleşkesi, C Blok – C307 (Nursen ŞİMŞEK)
Başvuru Dönemi Kontenjan Sayısı: 3 İdari ve 3 Akademik Çalışan

 

Erasmus+ Programı üniversitelerdeki akademik ve idari personelin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme/ eğitim alma ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonu’nun talimatları çerçevesinde belirlenmekte olup, programa katılan akademik ve idari çalışanların faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” ile hesaplanır. Bu başvuru ile programa katılmaya hak kazanacak çalışan, hibe tutarını 31 Mayıs 2019’a kadar değerlendirebilir.

 

 

Başvuru Süreci:

Erasmus+ Personel Ders Verme/ Eğitim Alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ile 5 iş günü arasındadır. Hareketliliğe başvurmak için tam zamanlı akademik veya idari çalışan olma şartı aranmaktadır. Çalışanlar ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini kendileri ayarlamalıdır.

Bu programa katılabilmek için üniversitemiz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Muhtemel adayların, 2018-2019 akademik yılı için anlaşmalı olduğumuz partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir:

https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

 

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri:

 • Belgeler

Hareketlilik programına katılmak isteyen çalışanların aşağıdaki belgeleri nsimsek@29mayis.edu.tr e-posta adresine 13 Kasım 2018 Salı günü saat 17:30’a kadar yollaması gerekmektedir: 

 1. Başvuru formu,
 2. Onaylı öğretim anlaşması (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere),
 3. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.

 

Kontenjanın dolu olması nedeniyle başvurusu bu dönem kabul edilemeyen öğretim üyelerimiz yedek listeye yerleştirilecek ve gelecekteki akademik dönemlerde fon mevcudiyetine göre kendilerine ödenek sağlanacaktır.

 

 • Kriterler

İlk defa başvurmak: 50 puan

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki her bir yıllık iş tecrübesi için: 5 puan

Önceki yıllarda kurumumuzda Uluslararası Ofis Müdürlüğü veya Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmüş olmak: 15 puan

Halen bölümü adına Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütüyor olmak: 20 puan

Programa daha önceden katılmamış bir bölümün öğretim üyesi olmak: 20 puan

Daha önce hiç başvurulmamış bir ortak üniversiteye başvuru yapıyor olmak: 15 puan

Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapıyor olmak: 10 puan

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri:

 • Belgeler

Hareketlilik programına katılmak isteyen çalışanların aşağıdaki belgeleri nsimsek@29mayis.edu.tr e-posta adresine 13 Kasım 2018 Salı günü saat 17:30’a kadar yollaması gerekmektedir: 

 

 1. Başvuru formu,
 2. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.
 • Kriterler

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki her bir yıllık iş tecrübesi için: 5 puan

Eğitim hayatının bir kısmını veya tamamını (ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans vb.) anlaşmalı kurumun bulunduğu Avrupa ülkesinin anadilinde almış olmak: 20 puan

Bir üst eğitim kademesinde olmak: Lise 5, lisans 10, yüksek lisans 15, doktora 20 puan

İlk defa başvurmak: 30 puan

 

Notlar:

 1. Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları El Kitabı yönergesi gereği aynı puana sahip adaylar arasında ilk defa başvuran (veya programa daha az katılmış) adaya öncelik tanınır.
 2. Aynı puana sahip ve programa katılım sayısı aynı olan adaylar arasında başvuru dosyasını Uluslararası Ofis Müdürlüğü’ne (nsimsek@29mayis.edu.tr) daha önce iletenlere öncelik tanınır.