2015-2016 Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı Sonucunda Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Adaylar
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUCUNDA
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ASIL VE YEDEK ADAYLAR
Sıra No Adı Soyadı Uyruğu Yerleştiği Program Asıl/Yedek
1 ALINA NURMAMBETOVA KIRGIZİSTAN Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) ASIL
2 ALMAS MAKATOV KAZAKİSTAN Ekonomi (Tam Burslu) YEDEK
3 ARWA TAMARJI SURİYE Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) ASIL
4 AYŞE HÜMEYRA KILIÇ ALMANYA Psikoloji (%50 Burslu) ASIL
5 CAVİD SABANOV GÜRCİSTAN Ekonomi (Tam Burslu) ASIL
6 EDİTON SHALA KOSOVA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) YEDEK
7 ELMA BEHLULİ KOSOVA Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) ASIL
8 ELMAZ KHALİLOVA UKRAYNA/KIRIM Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) ASIL
9 FATİME ZAMANLI AZERBAYCAN Psikoloji (Tam Burslu) ASIL
10 GULZHAZİRA SUNDET KAZAKİSTAN Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) ASIL
11 NIGYAR GASHIM-ZADE RUSYA FEDERASYONU Psikoloji (%50 Burslu) ASIL
12 RAMAZAN AMANKULOV KAZAKİSTAN Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) ASIL
13 SEMRA MOUSTAFA PASA YUNANİSTAN Sosyal Hizmet (Tam Burslu) ASIL

1. KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

1.1.Yukarıdaki listede yer alan adaylara bir “kabul mektubu” verilecektir.

1.2.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

1.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Haklarının Kullanılmasına ilişkin Belge sahibi olanlar dahil), “Öğrenim Meşruhatlı Vize şartı” aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür.

2. KAYIT TARİHLERİ

2.1. Asıl adayların 11 Ağustos - 03 Eylül 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

2.2. Asıl adayların kesin kayıtlarını yaptırmamaları halinde yedek adaylar 08-11 Eylül 2015 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

3. KAYIT EVRAKI

3.1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

3.2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki eğitim müşavirliklerinden alınan Diploma Denklik Belgesi,

3.3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye'nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği),

3.4. Pasaportun aslı,

3.5. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası,

3.6. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir),

3.7. % 50 burslu öğrencilerin öğrenim ücretini veya birinci taksitini ödediklerini gösteren banka dekontu,

3.8. Fotoğraf (4 adet),

3.9.Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

3.10.Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den alınan belgeler geçerlidir),

3.11.T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.12.T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

3.13. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

4. İNGİLİZCE ve TÜRKÇE YETERLİK

3.1. Öğretim dili kısmen Türkçe olan programlara kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra lisans öğrenimine başlamaları İngilizce ve Türkçe yeterlik sınavlarından aldıkları sonuçlara bağlıdır.