Erasmus+ Programı 2024 - 2025 Güz Yarıyılı Öğrenci Öğrenim & Öğrenci Staj Hareketliliği İngilizce Yeterlik Sınav Duyurusu

Erasmus+ Programı 2024- 2025 Güz Yarıyılı Öğrenci Öğrenim & Öğrenci Staj Hareketliliği Başvurularınızı; seçim ve yerleştirme işlemleri için, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 24 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapabilirsiniz. 

Başvuru esnasında Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi sunma şartı aranmaktadır. Bu nedenle Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin önce İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na girmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. E-devlet üzerinden yapılacak başvuruların aksamaması için sınav ve başvuru takvimine uyulması büyük önem arz etmektedir. Güncel duyuruları Uluslararası Ofis web sitesinden (https://international.29mayis.edu.tr/) takip edebilirsiniz.

2024- 2025 Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim & Öğrenci Staj Hareketliliği için üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavın duyurusuna ulaşmak için web sitesinin (https://yadyok.29mayis.edu.tr/tr/ihb) düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

*İngilizce Yeterlik Sınavına gireceğini beyan edip, kanıta dayalı mazeret bildirmeksizin sınava katılmayan öğrencilere sonraki başvuru döneminde -5 puan uygulanacaktır.

*Sınav başvurusu yapacak öğrencilerin, başvuru formlarını 3 Ocak tarihi itibari ile 17 Ocak Çarşamba 16:30’a kadar Erasmus Ofisine (Rektörlük Binası 2. Kat 228) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri: 3 Ocak 2024 – 17 Ocak 2024

İngilizce Yeterlik Sınavı Sınav Tarihi: 19 Ocak 2024 09:30

9:30 – 10:30 READING & UOE PART

10:30 – 11:00 BREAK

11:00-11:35 LISTENING /11:35-12:35 WRITING

12:35-13:30 LUNCH BREAK

13:30-15:30 SPEAKING PART

2. Oturum 13:30 Speaking

 

Erasmus Hareketliliği İçin Gereken Asgari Şartlar

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.
  4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
  5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak