Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sağlayan ilk banka duyuruldu

Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği, Avrupa Yatırım Fonu ile İspanya’daki Microbank adlı banka arasında anlaşma imzalanması üzerine hayata geçirilmiştir. Bu destek İspanya’dan diğer Program ülkelerine giden ve diğer Program ülkelerinden İspanya’ya gelen öğrencilere yönelik olduğundan bu destekten, İspanya’da ECHE sahibi bir üniversitede yüksek lisans yapmak üzere kabul alan öğrencilerimiz de yararlanabilecektir. Kredi desteği, bir yıllık yüksek lisans programı için azami 12.000 €, iki yıllık yüksek lisans programı için azami 18.000 € tutarındadır. Kredi desteği, aşağıdaki özel şartları ile geri ödemeyi kolaylaştırmaktadır:

  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir  maddi teminat sağlaması gerekmemektedir.
  • Faiz oranı, piyasa faiz oranından daha düşüktür.
  • Geri ödeme, öğrenim tamamlanmasından iki yıl sonrasına kadar ertelenebilmektedir.

Öğrencinin başvuruyu doğrudan Microbank’a yapması gerekmekte olup başvurular bugünden (15 Haziran) itibaren başlamaktadır. Başvuruları ilgili banka değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır.

Krediden, lisans döneminde Erasmus+ hibe desteği almış olan öğrencilerin yararlanması mümkündür. Ayrıca bu destek öğrencinin, krediden yararlanarak gittiği üniversitede öğrenim görürken (ikamet ettiği ülke veya lisans öğrenimini aldığı ülke olmaması şartıyla) başka bir ülkede Erasmus+ hareketliliğinden hibeli olarak yararlanmasına engel değildir.

Bu imkanın Programın önümüzdeki yıllarında Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sunan bankaların sayısı arttıkça, Program ülkeleri arasında yaygınlaşması beklenmektedir.

Daha detaylı bilgiye, Avrupa Komisyonu web sayfasından (http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm ) ve Microbank’ın web sayfasından (www.microbanklacaixa.es) ulaşılabilmektedir.