Erasmus+ Programı 2023-2024 Ders Verme Hareketliliği Başvuruları (2021 Proje Dönemi)

Erasmus+ Programı 2023-2024 Ders verme hareketliliği başvuruları, seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 13 Haziran 03 Temmuz tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız.

Erasmus+ Programı üniversitelerdeki akademik personelin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans www.ua.gov.tr tarafından Avrupa Komisyonu’nun talimatları çerçevesinde belirlenmekte olup, programa katılan akademik çalışanların faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” ile hesaplanır.  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)                      Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası 23 €                                                                  - 

100 - 499 KM arası 180 €                                                          210 € 

500 - 1999 KM arası 275 €                                                        320 € 

2000 - 2999 KM arası 360 €                                                      410 €

3000 - 3999 KM arası 530 €                                                      610 € 

4000 - 7999 KM arası 820 €                                                       -

8000 KM ve üzeri 1500 €                                                          -

 

Hibe Oranları

Personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen ülkeye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Günlük hibe miktarları

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri :162 Avro

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri:144 Avro

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye:126 Avro

 

Başvuru Süreci

Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ile 5 iş günü arasındadır. Hareketliliğe başvurmak için tam zamanlı akademik çalışan olma şartı aranmaktadır. Çalışanlar ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini kendileri ayarlamalıdır.

Bu programa katılabilmek için üniversitemiz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Başvuracak adayların, anlaşmalı olduğumuz partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın süresi içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri

Evraklar bkarademir@29mayis.edu.tr adresine eksiksiz olarak iletilmelidir.

1.Onaylı öğretim anlaşması (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere),

2.Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından daha sonra imzalı-mühürlü olarak resmileştirilmek üzere) veya e-postası.

3.Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Şahsen, elden teslim edilecektir.) (Uluslararası Ofis - A228)

 

Kriterler

 • Erasmus Hareketliliğine ilk defa katılacak olmak: 50 puan
 • Bir kez faydalanmış olmak: 30 puan
 • İki kez faydalanmış olmak: 20 puan
 • Üç kez faydalanmış olmak: 10 puan
 • Dört kez faydalanmış olmak: 0 puan

 

Kurumdaki kıdem

 • 1 - 5 yıl: 10 puan
 • 6 - 10 yıl: 15 puan
 • 11 yıl üstü: 20 puan

 

 • Daha önce Uluslararası Ofis Müdürlüğü/ Erasmus Koordinatörlüğü yapmış olmak: 15 puan
 • Halen Erasmus Koordinatörlüğü yapıyor olmak: 20 puan
 • Yabancı Dil seviyesi önceliklendirilir. (Dil belgesi YDS, YOKDIL, IELTS, TOEFL 60 ve üzeri puan alanlara): 10 puan
 • Daha önce değişime katılmamış bir bölümden olmak: 25 puan
 • Daha önce hiç gidilmemiş partner Yükseköğretim kurumundan kabul mektubu almak: 15 puan
 • Vatandaşı olunan ülkeye gidiş: -10 puan
 • Daha önce hiç gidilmemiş bir ülkeden kabul mektubu almak: 5 puan
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş çocuğu personel olmak: 15 puan

 

Notlar:

1.Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları El Kitabı yönergesi gereği, aynı puana sahip adaylar arasında programa daha önce hiç katılmamış (veya daha az sayıda katılmış) adaya öncelik tanınır.

2.Aynı puana sahip ve programa katılım sayısı da aynı olan adaylar arasında, başvuru dosyasını Uluslararası Ofis Müdürlüğü’ne daha önce iletenlere öncelik tanınır. 

3.Hareketlilik faaliyetinin 2021 Proje dönemi bitiş tarihi göz önüne alınarak 15.10.2023 tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

4.2023 2024 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Kontenjanı 1 kişidir.